تولید خوراک آبزیان
 • نام محصول:
  تولید خوراک آبزیان
 • کاربرد:
  به منظور تهیه خوراک ماهی، میگو و سایر آبزیان
 • توضیحات:
  با توجه به عدم نیاز خوراک آبزیان به بخار این شرکت محصولات خود را در 3 مدل ارائه می دهد
پرس پلت مدل KHZE 180
پرس پلت مدل KHZE 218 B
پرس پلت مدل KHZE 250 A


______________________________________________________________________________________________

 
پرس پلت به ظرفیت 1 الی 1.8 تن در ساعت
 
 • نام محصول:
  پرس پلت به ظرفیت 1 الی 1.8 تن در ساعت
 • کاربرد:
  تولید خوراک دام طیور و آبزیان
 • توضیحات:

_______________________________________________________________________

پرس پلت به ظرفیت 2 الی 4 تن در ساعت
 • نام محصول:
  پرس پلت به ظرفیت 2 الی 4 تن در ساعت
 • کاربرد:
توضیحات


_____________________________________________________________________پرس پلت به ظرفیت 2 الی 6 تن در ساعت
 • نام محصول:
  پرس پلت به ظرفیت 2 الی 6 تن در ساعت
 • کاربرد:
توضیحات
___________________________________________

پرس پلت به ظرفیت 3 الی 8 تن در ساعت
 • نام محصول:
  پرس پلت به ظرفیت 3 الی 8 تن در ساعت
 • کاربرد:
توضیحات
_________________________________________________


پرس پلت به ظرفیت 4 الی 12 تن در ساعت
 • نام محصول:
  پرس پلت به ظرفیت 4 الی 12 تن در ساعت
 • کاربرد:


دانلود کاتالوگ


Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions